Realizujemy  przejazdy na okoliczne pola golfowe

  • Sierra Golf Club
  • Tokary Golf Club
  • Postołowo Golf Club
  • Sand Valey Golf Club

Zapewniamy kompleksowy transport w lotniska do hotelu, z hotelu na pole golfowe i z powrotem.